Chào mừng bạn đến với

Diễn Đàn Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo

  • Bạn chưa đăng kí (hoặc chưa đăng nhập) nên quyền lợi của bạn sẽ bịhạn chế. Việc đăng kí làm thành viên hoàn toàn miễn phí, sau khi đăngkí bạn có thể post bài, tham gia thảo luận , nhìn thấy link ở những box hạn chế ... và rất nhiều quyền lợi khác. Thủ tục đăng kí rất nhanh chóng và đơn giản, hãy Đăng kí làm thành viên !
  • Nếu bạn quên mật khẩu, xin nhấn vào đây !
  • Nếu bạn gặp trục trặc trong vấn đề đăng kí hoặc không thể đăng nhập, hãy liên hệ với chúng tôi. Canabis; Vân.vipTrang ChínhTrang Chính  N2D MapN2D Map  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Mu Thiên Mệnh Full SS6 và Nhân Vật Thứ 7 Open Beta 12h 15/01/2011

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp
[N2Der]

..:: tback ::..

avatar

Mem

 Mem

Giới tính : Nam
Lớp : k36
posts : 2
points : 8
Thanked : 0
Bị dụ dỗ ngày : 10/01/2011
Sở thích : dfgdfgdfg
Mức độ vi phạm :
0 / 40 / 4


Thông Tin tback
Click để biết chi tiết!
Giới tính : Nam
Lớp : k36
posts : 2
points : 8
Thanked : 0
Bị dụ dỗ ngày : 10/01/2011
Sở thích : dfgdfgdfg
Mức độ vi phạm :
0 / 40 / 4


      
Wed Jan 12, 2011 7:13 am

Chủ đề :Mu Thiên Mệnh Full SS6 và Nhân Vật Thứ 7 Open Beta 12h 15/01/2011
--------------------------------------------------


MU Thiên M?nh - Chân M?nh Thiên T?


Noi H?i T? C?a Nh?ng Game Th? Chuyên Nghi?p


Chính th?c m? c?a vào h?i 12h ngày (15/01/2011)

Website: [You must be registered and logged in to see this link.]
Di?n dàn: [You must be registered and logged in to see this link.]
Th? lo?i : MMORPG
Server: Season 6 Episode 1
Antihack: MuGuard Premium
AntiDoss: KiwiGuard Firewall 2011
Website: Bizwebmu Premium
• Exp : 120x
• Drop : 30%
• Reset : [SIZE="5"]Mi?n Phí[/SIZE]


Tham gia dua top cùng MU Thiên M?nh vào 12h ngày 15 / 01 / 2011 d? co co h?i nh?n du?c gi?i thu?ng là m?t Màn hình SAMSUNG SyncMaster LCD-TFT E1920NX . Xem chi ti?t t?i : [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this image.]

Gi?i thi?u v? s? thành l?p MU Thiên M?nh


Sau 1 th?i gian chu?n b? k? lu?ng MU - Thiên M?nh ra phiên b?n Season 6 Episode 1 cung du?c ra m?t .
V?i d?i ngu BQT qu?n lý Game chuyên nghi?p mang d?n m?t Mu Online Th?c S? h?p d?n t?i Vi?t Nam .
H? th?ng website: S? d?ng h? th?ng muweb, 1 phiên b?n website thông minh nh?t hi?n nay. Ðu?c thi?t k? b?i : [URL="http://www.webmu.biz"][You must be registered and logged in to see this link.]


Tính nang sever:
• Server ?n d?nh, ch?ng Dos, Botnet... tuong d?i hoàn h?o.
• Giao di?n website và di?n dàn d?p m?t
• H? Th?ng Antihack và AntiDoss T?t nh?t hi?n nay.
• H? Th?ng qu?n lý game Chuyên nghi?p và hi?n d?i.
• Luôn luôn update các phiên b?n m?i.
• Ð?i ngu GM chuyên nghi?p, nhi?t tình thân thi?n.
• Luôn luôn n?ng nghe các Game th? v? ý ki?n xây d?ng Game, t?t c? s? d?oc cân nh?c và th?c hi?n nh?t nh?t có th? .
• Các Event du?c t? ch?c hàng tu?n và hàng tháng cho t?t c? các l?p nhân v?t cung nhu các c?o d? khác nhau .
• Mu Thiên M?nh cam k?t s? luôn mang l?i nh?ng l?i ích lâu dài cho Game th?, tr? thành m?t trò choi gi?i trí tr?c tuy?n lành m?nh và thú v? cho m?i ngu?i.

H? th?ng Antihack: Và l?n d?u tiên, MU Thiên M?nh dã mua b?n quy?n s? d?ng và khai thác MUGuard t?i Vi?t Nam, nhu m?t minh ch?ng cho vi?c chúng tôi dã s?n sàng xây d?ng m?t sân choi công b?ng và lý thú cho Game th? Vi?t Nam.


H? th?ng Antihack này du?c dánh giá là 1 h? th?ng ch?ng hack t?t b?c nh?t hi?n nay
Ðu?c nh?ng Private MU Server hàng d?u th? gi?i tin dùng và s? d?ng nhu ZHYPERMU, FortressMU, THE GRUDGEMU, ... MU Guard dang d?n kh?ng d?nh kh? nang Antihack c?a mình.

Thông tin phiên b?n season 6.1 MU Thiên M?nh

+ New Event :

- Season 6 Event : Swamp of Peace Event,ImperialGuardian Event, DoubleGoer Event, ...
- Custom Event : BlueEvent, BossAttack, GreenEvent, XMasEvent, SkyEvent, HappyHourEvent, HitAndUpEvent, ...
- Common Event : H?n Nguyên Lâu, Huy?t Lâu, Qu?ng Tru?ng Qu?, Tháp Tinh Luy?n, Pháo Ðài Sói, Công Thành Chi?n, B?ch Long Ði?n, Raklion Event, Boss Hoàng Kim, Binh Ðoàn Phù Th?y, ...
- GM Event : Ð?i Chi?n H?n Nguyên Lâu, Ð?i Chi?n Binh Ðoàn Phù Th?y, S? M?nh Anh Hùng, Con Ðu?ng Máu, X? S? Th? Ðô, Gi?i C?u Công Chúa, Theo Dòng S? Vi?t, Ð?u Tru?ng Vulcanus, Truy Tìm Sát Th?, Bóng Ðá LEAGUE, Ðua Sói Tinh, Ðua Ng?a, Boi L?i ...

+ New Item :

- Wing 4 : Cánh c?p 4 d?p m?t
- Ng?c m?i : V?i h? th?ng ng?c kh?m dòng và ng?c nguyên t? hoàn toàn m?i .
- Pet Season 6 : Thêm 2 lo?i Pet m?i tính nang m?i .
- Quà t?ng : Các món quà c?a Season 6 m?i và ý nghia .
- Devil Square Ticket : Vé tham gia Qu?ng Tru?ng Qu? 10 l?n
- Blood Castle Ticket : Vé tham gia Huy?t Lâu 10 l?n
- Ng?c t? l? : Tang 1% kh? nang nâng c?p d? thành công
- Bùa k?t h?p Chaos : Gi? cho v?t ph?m không b? m?t khi k?t h?p th?t b?i
- Th? bài Chaos, th? bài may m?n, th? bài Vàng : Ð?i v?t ph?m t?i NPC (132,162) Lorencia
- Các v?t ph?m khác : Bùa h?i sinh, bùa b?o h?, bùa may m?n, bùa tang Exp, ...

+ New System :

- TradeMix (Lucky Coin) : Ð?i nguyên li?u l?y wing 3 và 4.
- Botpet : H? th?ng su d?
- Ð?u Tru?ng Vulcanus : Quy?t d?u t?i Vulcanus, khi chi?n th?ng s? du?c x20% Exp + Drop.
- PVP Gens : Cu?c chi?n gi?a 2 gia t?c
- Marry System : H? th?ng cu?i h?i tang 10% Exp.
- MossMerchant : H? th?ng Gameble, mua Item random = Zen.
- Warehouse : M? r?ng ruong ch?a d?
- AutoExp : T? d?ng tang Exp t?i t?t c? các Map khi d?ng trong làng.
- PartyExp : H? th?ng t?o nhóm phân chia kinh nghi?m.
- Custom Quest : H? th?ng nhi?m v? ng?u nhiên
- Mini Map : B?n d? thu nh?, nh?n nút Tab d? xem.

+ New Map & Monster :
- Lorencia Market : Th? tru?ng giao d?ch buôn bán.
- B?n d? m? r?ng và quái v?t m?i : Aida, Kanturu, Swamp of Peace, Raklion.
- Spot Monster : Bãi quái v?t du?c phân b? h?p lý và d?y d? các b?n d?.

Tính nang Website :

- Ch?c nang ?y thác Online & Offline : Dành cho các b?n không có nhi?u th?i gian Online.
- Ch?c nang H? tr? tân th? : Dành cho nh?ng b?n reset th?p khi Server có nhi?u cao th?.
- Ch?c nang Qu?n lý tài kho?n b?ng SMS : B?o m?t tài kho?n b?ng tin nh?n SMS.
- Ch?c nang San Item - Ð?i V.Point : B?n không c?n n?p th? cung có th? d?i Item ra V.Point
- Ch?c nang gi?i thi?u : Khi gi?i thi?u du?c ngu?i choi, ngu?i du?c gi?i thi?u RS d?n 1 m?c d? nh?t d?nh thì ngu?i gi?i thi?u s? nh?n du?c Vpoint, Point tuong ?ng.

Mu Thiên M?nh s? d?ng h? th?ng Server Season 6 Episode 1 m?i nh?t hi?n nay.
Ch?c h?n c?ng d?ng Game th? Vi?t nam không còn xa l? gì v?i phiên b?n m?i nh?t c?a Webzen này. Tuy nhiên, d?n v?i Mu Thiên M?nh b?n du?c khám phá nh?ng vùng d?t m?i, nh?ng b?n d? du?c m? r?ng hon. S? không nhu qu?ng cáo, b?n hãy cùng chúng tôi d?n Kanturu Islan tham quan 1 lu?t v? mi?n d?t này t?i dây
H? th?ng Event full Season6, nh?ng b?n d?, tuy?t chiêu, quái v?t và h? th?ng items m?i h?t s?c phong phú c?a Mu Thiên M?nh Season6 Episode 1. Ð?c bi?t v?i h? th?ng PVP Genz

Ð?n v?i Mu Thiên M?nh, b?n v?n du?c dua Top mà không h? ph?i ch?u m?t áp l?c nào v? dua Top.
? Mu Thiên M?nh , khi b?n Reset du?i 300 l?n, b?n du?c Reset không gi?i h?n s? l?n RS trong ngày, sau khi b?n reset trên 300 l?n, chúng tôi s? kh?ng ch? s? l?n RS trong ngày là 6 l?n. V?i di?m kinh nghi?m chung là 120 EXP (chua k? EXP thu?ng theo Map, Event, ...), b?n ch? c?n train kho?ng 4 ti?ng là dã hoàn thành xong 6 l?n RS trong ngày, hoàn thành nghia v? dua TOP, d? quay l?i v?i nh?ng "nhi?m v?" hàng ngày, v?i b?n bè, v?i gia dình, ....
N?u không, b?n cung có th? giành th?i gian còn l?i d? san Boss, PK, ..... mà không h? ph?i lo t?t TOP.

Và còn nhi?u, nhi?u n?a nh?ng ý tu?ng táo b?o du?c s? d?ng Mu Thiên M?nh, b?n hãy dang ký và cùng chúng tôi khám phá nh?ng di?u m?i m? ? m?t Game Online lâu d?i và c? di?n nhung không kém ph?n h?p d?n c?a Mu.
Chúng tôi s? dành ra kho?ng 30 ngày cho Game th? tr?i nghi?m và cùng nhau test l?i tru?c khi chúng ta chính th?c bu?c vào giai do?n Close Beta.

Th?i gian choi th? nghi?m t? 15/12 d?n 11h ngày 15/01/2011
Trong th?i gian dang ký choi th? nghi?m, khi t?o nhân v?t m?i, b?n du?c t?ng ngay 1 t? 500 tri?u Zen, 50 l?n Reset và 400 level.

Liên H? ( Hotline ) :
H? tr? qua yahoo : [EMAIL="gm_thienmenh@yahoo.com"][You must be registered and logged in to see this link.][/EMAIL]
H? tr? qua yahoo : [EMAIL="gm_muthienmenh@yahoo.com"][You must be registered and logged in to see this link.][/EMAIL]

Trong quá trình tham gia Mu Thiên M?nh , n?u g?p khó khan hay th?c m?c, b?n hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi b?ng Yahoo ho?c s? di?n tho?i trên trang ch?. Ho?c chúng ta cùng th?o lu?n trên di?n dàn.
H? tr? cài d?t (Setup) Mu Thiên M?nh trên toàn qu?c.
T?ng dia CD Mu Thiên M?nh cho các phòng game net trên toàn qu?c
Trong quá trình tham gia MU Thiên M?nh, n?u g?p khó khan hay th?c m?c, b?n hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi b?ng Support qua Yahoo ho?c chúng ta cùng th?o lu?n trên di?n dàn. BQT cam k?t s? h? tr? game th? 1 cách t?t nh?t .

[URL="http://mu-thienmenh.com/Download.aspx"]Download[/URL]

V?i phiên b?n Season 6.1 v?i m?c dích mang l?i m?t làng MU gi?i trí t?t d?nh cho các game th? có ni?m dam mê d?i v?i game MU Online t?i Vi?t Nam.
Mong r?ng s? nh?n du?c s? ?ng h? nhi?t tình t? phía game th? d?i v?i MU Thiên M?nh !

Hình ?nh Alpha Test T?i MU Thiên M?nh
[You must be registered and logged in to see this image.]
[img:9dff][You must be registered and logged in to see this link.]
[img:9dff][You must be registered and logged in to see this link.]
[img:9dff][You must be registered and logged in to see this link.]
[img:9dff][You must be registered and logged in to see this link.]
[img:9dff][You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]

Xem chữ ký của tback
Tài Sản của tback

Hãy cảm ơn bài viết của tback bằng cách bấm vào" " nhé!!!

   


[N2Der]

..:: tback ::..

avatar

Mem

 Mem

Giới tính : Nam
Lớp : k36
posts : 2
points : 8
Thanked : 0
Bị dụ dỗ ngày : 10/01/2011
Sở thích : dfgdfgdfg
Mức độ vi phạm :
0 / 40 / 4


Thông Tin tback
Click để biết chi tiết!
Giới tính : Nam
Lớp : k36
posts : 2
points : 8
Thanked : 0
Bị dụ dỗ ngày : 10/01/2011
Sở thích : dfgdfgdfg
Mức độ vi phạm :
0 / 40 / 4


      
Fri Jan 14, 2011 4:33 am

Chủ đề :Re: Mu Thiên Mệnh Full SS6 và Nhân Vật Thứ 7 Open Beta 12h 15/01/2011
--------------------------------------------------


up!!!!!!!!!!!!!! bay lên nào !!!

Xem chữ ký của tback
Tài Sản của tback

Hãy cảm ơn bài viết của tback bằng cách bấm vào" " nhé!!!

   


Mu Thiên Mệnh Full SS6 và Nhân Vật Thứ 7 Open Beta 12h 15/01/2011

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trả lời nhanh
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
.::Host upload ảnh miễn phí Clickhere!::..::BBcode công thức toán họcClickhere!::.

Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:-
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Loading
Powered by: phpBB2 - Copyright ©2000 - 2012, GNU General Public License.
Copyright © 2010 wWw.Kallike All Rights Reserved

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog